FANDOM


Punkt KEdytuj

Punkt K - kulminacyjny punkt dojrzewania wśród młodzieży. Wypada w okolicach klasy 2 G. Został odnaleziony, opisany i zE(X)plorowany przez Małgosię Kesyń, za co dostała jedenastą nominację do zdobycia Zaproszenia na Chemę w Aj-Bi.

ObjawyEdytuj

Jednym z pierwszych osobników, którzy zostali zpunktowani k jest Misiu Zatonisiu. Do początku klasy 2 G był w miarę normalnym chłopcem. Jednak pod koniec pierwszego półrocza klasy 2 G stwierdzo u niego wchodzenie w Punkt K. Podczas Punktu K Misiu Zatonisiu się zKinderMetalizował i zapuścił busz na łbie.